Bostadsrätt

Praktiskt och effektivt stöd för arbetet i föreningen

Bostadsrätten.se erbjuder en omfattande plattform för information, tjänster och utbildning som anknyter till arbete och förvaltning i en brf-förening. I huvudmenyn till vänster presenteras hemsidans innehåll och då särskilt under rubriken “Bostadsrätt” som står för huvudinnehållet. Längre ner på den här sidan finner Du tre exempel från vår uppskattade utbildningsdel.  I den följande texten i den här introduktionen finner Du information om vad som behövs för att logga in till den aktiva hemsidan och kunna ta del av kunskapsinnehållet, men även löpande få information om olika aktuella och viktiga nyheter som rör bostadsrätter. Klicka på raden “Läs mer” fem rader längre ner i texten så finner Du uppgifter om pris och villkor för abonnemang samt även formulär för att teckna abonnemang. För styrelsemedlemmar  TESTA GRATIS!  Klicka på “Kontakt” i vänstra menyn, eller klicka på länken nedan “Läs mer”.

Till höger på den här sidan finner du rubriken “Nyheter”. Nyhetsdelen är öppen och gratis tillgänglig för alla besökare.

En ständing mänd av nya regler, egenkontroll, förändrade bank och försäkringsvillkor, ny rättspraxis, nya tekniska lösningar, kommersiella lösningar mm. gör att styrelsens arbete och ökade förvaltningsansvar har blivit en alltmer omfattande och ansvarsfull uppgift. Det stora antalet nya bostadsföreningar och ständiga flödet av ny viktig information gör att det för många föreningar finns ett behov av en plattform som kan erbjuda ett helhetsgrepp och samlad information inom det aktuella området. Böcker i all ära, men de blir snabbt föråldrade och när det gäller utbildning så har allt fler, då särskilt yngre ledamöter, allt svårare att avsätta tid för arbete och uppdatering av kunskaper.

En stor och viktig fördel med Bostadsrätten är att medlemmen nu själv kan välja lämplig tid och omfattning. För att underlätta och stimulera styrelsearbetet har vi skapat “Bostadsrätten”. Syftet med hemsidan är att i första hand kunna erbjuda styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar ett ständigt aktuellt, modernt och lättillgängligt informations-och utbildningsverktyg som stöd för det löpande styrelsearbetet. Sajten är tänkt att fungera som kunskapsbank och repetition då det blir alltmer svårgörligt att hela tiden vara uppdaterad, särskilt då det gäller det juridiska regelverket. Tanken är att det skall varar stimulerande och göra det lättare att få medlemmar att känna sig tryggare, samt vilja engagera sig och vara delaktiga i olika styrelseuppdrag.

Innehåll.
Innehållet presenterar de viktigaste delarna i bostadsrättslagen med anknytande lagstiftning och ger läsaren insikt i de grundläggande kunskaper som kan komma till pass och underlätta styrelsearbetet. Som komplement finns en interaktiv frågedel som är kopplad till de olika textavsnitten. Härigenom får läsaren möjlighet att lära sig mer och praktiskt testa, samt inte minst viktigt löpande repetera och få sina kunskaper bekräftade. Användaren ges också möjlighet att hela tiden lära sig nya saker eftersom frågemodulen löpande uppdateras med nya frågor/svar anpassade till ny lagstiftning, viktig praxis och den utfyllande rättsutveckling som formas genom domstolarnas avgöranden.

I nedre delen av förstasidan så presenteras som testvariant en kortversion av frågeverktyget för att ge läsaren en uppfattning om hur den fungerar, dvs. en fråga samt ett visst antal tänkbara svar varav ett är korrekt. Användaren klickar på det alternativ som hon/han anser är rätt och får därefter upp det rätta svaret med närmare förklaring.

Bosttadsrätten.se innehåller:

– Aktuella nyheter på bostadsrättsområdet
– Genomgång av det juridiska regelverket med interaktiv frågedel
– Presentation av rättspraxis med kommentarer
– Artiklar om olika förvaltningsfrågor med praktiska råd
– Dokument och praktiska mallar.
– Löpande bevakning av ny lagstiftning, nya rättsfall, samt tekniska krav och
regler.
– Möjlighet att ställa frågor kring bostadsrätten till en frågepanel.

I vänstra menyn framgår sajtens innehåll i sin helhet. För att få tillgång till materialet måste abonnemang tecknas. Dock är texten under rubriken Bostadsrätt ”Inledning” öppen, publik och kan läsas av alla.

Teckna abonnemang! 
Abonnemang kan tecknas genom val av en grunddel samt eventuellt tillägg. Grundabonnemanget är 700 kr.exkl. moms per helår. Till detta kan man om så önskas teckna tillägg för att få tillgång till tjänsten att via e-post kunna ställa och  få svar på juridiska frågor. Tillägget kostar 500 kr exkl.moms per helår.

Abonnemanget är tänkt att kunna användas gemensamt av en styrelse och innefattar därför efter behov maximalt 5 st. individuella licenser och loginuppgifter,dvs. 700/5=140 kr. exkl. moms per licens och år. Föreningen kan enkelt teckna abonnemang genom att klicka på ”Kontakt” längst ner i vänstra menyn, alternativt klicka på rubriken ”Skapa konto” i menyn högst upp till höger under login på startsidan. När vi fått din anmälan skickas faktura, samt med e-post nödvändig information för att kunna logga in.

Nöjd garanti! Testa gratis utan förpliktelse under 7 dagar  genom anmälan via formuläret “Kontakt”, se menyn på startsidan. Var vänlig ange föreningens namn när uppgifterna fylls i. Vill föreningen sedan  fortsätta så måste abonnemang tecknas via “Skapa konto” formuläret. I annant fall så upphör tjänsten automatiskt vid testperiodens utgång.

Välkommen till bostadsrätten.se !

NYHETER

Se alla

Dyrt för Brf med befogenhetsöverskridande

Bygglov för solceller slopat

Mer liberal syn på balkongbyggen

BRF förlorade i HD mot advokatbyrån

Om tilläggsavtal