Vattenskada

Varmvattenledningen i en slits till ett badrum har börjat läcka med följd att det blivit ett omfattande vattenläcka i två olika lägenheter. Anledningen är att röret åldersmässigt var uttjänat. Föreningen …

Läs mer

Protokoll från stämman

Föreningsstämmans protokoll är klart. Ordföranden och justeringsmännen har olika åsikter om vad som beslutats och därmed skrivningen. Hur skall frågan hanteras?

Läs mer

Vattenskada från element

Röret som ansluter till ett värmeelement i advokat Hårds sovrum på två trappor går sönder och börjar läcka. Skadorna blir omfattande och hela hans parkettgolv i sovrummet måste bytas ut. …

Läs mer

Installation av fläkt

Du har varit på semester i Thailand och lärt dig uppskatta deras kök. Grannarna är inte lika förtjusta och klagar på matos från ditt kök. För att lösa konflikten begär …

Läs mer

Avgift gårdsstädning

På årsstämman i april beslutade föreningen att gården ska målas och städas bl.a så att massa bråte kommer bort. Då ekonomin är ansträngd beslutas att samtliga medlemmar ska hjälpa till. …

Läs mer

Val av entreprenör

På föreningens hemsida finns angivet en rad olika entreprenörer som föreningen har godkänt och rekommenderar medlemmarna när de reparerar. Du behöver byta ut en del gamla elledningar i lägenheten och …

Läs mer

Ombud på stämman

Relationen med din nya kärlek känns stabil och ni flyttar ihop som sambos i din för fyra månader sedan nyköpta bostadsrätt. Du hade sett fram mot föreningens årsmöte,men då en …

Läs mer

Avgift till föreningen

Du renoverar ditt badrum och har fått godkännande från föreningen att byta rör och stammar. För att täcka upp en del av kostnaden för besiktning och övervakning för denna typ …

Läs mer

Likhetsprincipens tillämpning

En medlem Hans Stolt stämmer ordföranden för förtal beroende på att ordföranden i ett protokoll från årsstämman nämnt att Stolt erhållit en rättelseanmaning. I tingsrätten träffas förlikning vilket innebär att …

Läs mer

Medlemskap dödsbo

Tre år har gått och ett dödsbo har inte skiftats och således ingen av dödsbodelägarna blivit medlem. Ordföranden skriver brev och uppmanar dödsboet helt i enlighet med lagtexten i BRL …

Läs mer