Kapitel 2. Bostadsrätt

Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren förståelse för vad en bostadsrättsföreningen är som rättsligt subjekt, samt vilka som kan vara medlemmar i föreningen. Vidare behandlas de olika regler och undantag som gäller när en styrelse skall ta beslut om medlemskap. För den fortsatta framställningen i kapitlet, klicka till att börja med på underrubriken 2.1 i huvudmenyn till vänster.