Kapitel 3. Hur är en bostadsrättsförening organiserad

Ämnesområdet är omfattande och i vissa delar till sitt innehåll komplext och snårigt. Regelverket om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter finns i huvudsak samlade

i 7 kap.BRL som totalt omfattar hela 33 paragrafer. Rent allmänt kan man säga att regleringen för bostadsrätter har till stora delar skett med hyreslagstiftningen som förebild och många paralleller kan därför dras vad gäller praxis och rättsutveckling.

För den fortsatta framställningen i kapitlet, klicka till att börja med på underrubriken 3.1 i huvudmenyn till vänster.