Kapitel 4. Bestämmelser om föreningen

Kapitlet behandlar själva grundpelaren för föreningens verksamhet, stadgarna. Vad dessa enligt lag måste innehålla samt därmed också utrymmet för utfyllande reglering. Vidare behandlas det viktiga området pantsättning och vad som åligger styrelsen vid pantsättning.

För den fortsatta framställningen i kapitlet, klicka till att börja med på underrubriken 4.1 i huvudmenyn till vänster.