Bunden eller rörlig ränta

Avvägningen och valet mellan bunden eller rörlig ränta är en ständig återkommande fråga för styrelsen i en bostadsrättsförening med lån. Lån med rörlig ränta har tidigare under lång tid varit det mest fördelaktiga alternativet. Den internationella ekonomiska oron främst beroende på de mycket allvarliga problem som en rad EU länder brottas med gör att Sverige tidigare drabbas av deflation. Mot bakgrund härav har Riksbanken som prioriterat mål beslutat att göra allt vad den kan för att få upp inflationen för att nå den önskade nivån om 2 procents inflation. I oktober 2014 sänktes reproräntan till den historiskt låga nivån noll procent. Då inflationen envist fortsatte att ligga kvar på låg nivå valde Riksbanken att stegvis sänkt räntan först till -0,10, sedan 0,25, vidare till -0,35 . Nästa steg blev att Riksbanken beslöt att sänka reproräntan med ytterligare 0,15 procentenheter till historiskt låga – 0,50 procent.

Riksbanken beslutade sedan efter en lång period med minusränta att tiden var mogen för att upphöra med minusränta vilket skedde i december 2019. Den nya reproräntan blev då noll procent och började gälla från 8 januari 2020. Sedan dess har en längre tid av fördelaktig lågräntepolitik kommit att gälla och ligga fast.

Rysslands invasion i februari 2022 av Ukraina har plötsligt och med stor kraft ritat om den ekonomiska kartan. En snabbt stigande inflation är er realitet vilket resulterat en allt stigande räntetrend. Bankerna har redan börjat kompensera sig. Signalerna från Riksbanken var att reproräntan skulle komma att höjas under våren 2022. Så blev fallet i april då Riksbanken höjde reproräntan från noll till 0,25. Sedan har det fortsatt uppåt på samma sätt. Den överraskande höga inflationen har lett till att Riksbanken stegvis har gått hårt fram med en styrränta i maj på 3,50. Ekonomernas prognos är en ny höjning i juni 2023 med 0,25. Riksbankens prognos är därmed att styrräntan skall toppa på nivån 3,75.
Vad blir då slutsatsen i en högst osäker värld? Riksbankens tydliga prioritet är att få ner den höga inflationen. Nya siffror talar för att den kommer att sjunka och därmed ränteläget. Rådet får därför bli att ligg rörligt i den utsträckning det går. De bundna räntorna kommer att gå ner.

 

Återvänd