Bunden eller rörlig ränta

Avvägningen och valet mellan bunden eller rörlig ränta är en ständig återkommande fråga för styrelsen i en bostadsrättsförening med lån. Lån med rörlig ränta har tidigare under lång tid varit det mest fördelaktiga alternativet. Den internationella ekonomiska oron främst beroende på de mycket allvarliga problem som en rad EU länder brottas med gör att Sverige drabbas av deflation. Mot bakgrund härav har Riksbanken som prioriterat mål beslutat att göra allt vad den kan för att få upp inflationen för att nå den önskade nivån om 2 procents inflation. I oktober 2014 sänktes reproräntan till den historiskt låga nivån noll procent. Då inflationen envist fortsatte att ligga kvar på låg nivå valde Riksbanken att stegvis sänkt räntan först till -0,10, sedan 0,25, vidare till -0,35 . Nästa steg blev att Riksbanken beslöt att sänka reproräntan med ytterligare 0,15 procentenheter till historiskt låga – 0,50 procent.

Riksbanken beslutade sedan efter en lång period med minusränta att tiden var mogen för att upphöra med minusränta vilket skedde i december 2019. Den nya reproräntan blev då noll procent och började gälla från 8 januari 2020. Sedan dess har en längre tid av fördelaktig lågräntepolitik kommit att gälla och ligga fast.

Rysslands invasion i februari 2022 av Ukraina har plötsligt och med stor kraft ritat om den ekonomiska kartan. En snabbt stigande inflation är er realitet vilket resulterat en allt stigande räntetrend. Bankerna har redan börjat kompensera sig. Signalerna från Riksbanken var att reproräntan skulle komma att höjas under våren. Så blev fallet i april då Riksbanken höjde reproräntan från noll  till 0,25. En överraskande hög inflation gör att ekonomernas prognos är en ny höjning i juni med 0,5, och  ytterligare 0,5 i september samt 0,25 i november. Det innebär en styrränta kring 1,75 vid årsslutet.

Vad blir då slutsatsen i en högst osäker värld? Det framstår som uppenbart att räntan kommer att stiga och dessutom ordentligt. Ser man till de längre bindningstiderna så har de bundna räntorna redan tagit fart. Med nya högre styrräntor  kommer nivåerna för de korta räntorna gå upp till för många obehagliga nivåer. Bankernas rörliga 3 mån ränta kan sannolikt vara uppe kring 4-5 procent i december.  Det är därför hög tid för den försiktige att ta höjd för kommande  räntehöjningar.

 

Återvänd