Minska risken för byggfusk och reklammationer

Många medlemmar och föreningar tar nu aktiva beslut om att genomföra olika renoveringsprojekt. I många städer är marknaden överhettad och bristen på erfarna och kvalificerade hantverkare stor. ROT-avdraget har fått betydande genomslagskraft.

Att skriva bra och heltäckande avtal med entreprenörerna är ofta något som kommer på skam då samtliga involverade ofta fattar de aktuella besluten under tidspress. Firmorna tycker att uppdragen är självklara utan konstigheter och lägger därför inte ner särskilt mycket arbete på lämna detaljerade offerter.

Ett särskilt viktigt område i det här sammanhanget är renoveringen av badrum, dels för att felaktiga installationer kan bli dyrbart även för föreningen vid läckage, dels därför att det vanligtvis är en betydande och viktig investering för de medlemmar som beslutar sig för att renovera.

Ett gott råd. Var noga och se till att anlitade entreprenörer, men även samtliga eventuella underleverantörer är auktoriserade! Kräv dokumentation genom uppvisande av legitimation.

En badrumsrenovering involverar normalt tre olika kategorier av hantverkare, nämligen rörmokare, golvläggare och plattsättare. Samtliga dessa yrkesgrupper har fastställda branschregler som de som auktoriserade för förbundit sig att följa. Utförs arbetet av någon som inte är behörig så finns det risk vid senare läckage att försäkringsbolaget vägrar att betala ersättning, vilket kan komma som en obehaglig och mycket dyrbar överraskning för de inblandade.

Mer information om VVS branschens auktorisation och vilka som är auktoriserade finns att finna under www.sakervatten.se , samt www.gvk.se