Ny hyreslagstiftning per 1 oktober gäller inte för BRF

Riksdagen har beslutat om ändrad och mer inskränkande hyreslagstiftning för hyreslägenheter. Ändringarna syftar till att försöka komma åt handeln med s.k. svarta hyreskontrakt, otillåten uthyrning i andra hand samt oskäliga andrahandshyror. De nya reglerna gäller nu från den 1 oktober.

Förändringarna innebär i korthet:

Det blir brottsligt att köpa hyreskontrakt

Förändringen innebär att det nu även blir brottsligt att köpa en lägenhet svart. Risken blir större nu eftersom den som försöker sälja, säljer, eller har köpt en lägenhet kan nu omedelbart bli av med sitt kontrakt.

Förutsättningarna för byte stramas åt.

En hyresgäst skall ha bott minst ett år i sin lägenhet Att byta hyreskontrakt mot villa eller bostadsrätt skall inte längre vara möjligt.

Hårdare regler mot otillåten uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand utan tillstånd från fastighetsägaren gör att hyresgästen kan bli av med sitt hyreskontrakt om inte giltig anledning kan visas. Tidigare regel om möjlighet att vidta rättelse har tagits bort.

Vad gäller inneboende så kan hyresgästen omedelbart förlora hyreskontraktet om för hög hyra tas. Hyran för den inneboende skall, beroende av uthyrd yta, vara proportionell mot den hyra som lägenhetsinnehavaren betalar som hyra. Som högst får ett tillägg göras med 15% om uthyrningen avser möblerad uthyrning till inneboende.

Om lägenhetsinnehavaren inte använder lägenheten i beaktansvärd utsträckning är uthyrningen till inneboende att anses som andrahandsuthyrning.

De nya reglerna kan ha intresse för de bostadsrättsföreningar där alla boende inte är medlemmar, dvs. i de fall vissa av föreningens lägenheter hyrs ut. De nya reglerna öppnar, i de fall som hyresgäst gör sig skyldig till brott mot den nya lagstiftningen, möjlighet för föreningen att säga upp hyresgästen och på sätt komma över och kunna disponera lägenheten för ny uthyrningen eller försäljning.

För mer detaljerad information hänvisas till regeringens proposition 2018/19:107

 

.