Om arkiveringsskyldighet

Elsa har uppdraget att fungera som sekreterare i styrelsen. Genom de omfattande renoveringar och ombyggnationer som skett i fastigheten under senare tid har hennes arbetsbörda blivit mycket betungande. Hon formligen drunknar i pärmar och papper. Samma sak gäller för föreningens 3 arkivskåp, dvs. helt fullt och omöjligt att få in något mer. I arkivet finns dels styrelsens protokollspärmar, dels bokföring som sträcker sig hela 15 år tillbaka. Något måste göras för att få ordning på sakernas ting. Vad kan Elsa göra?