Questions

Kunskaps- och praktiska frågor kring bostadsrätten

Klicka på fråga nr.1 nedan så börjar programmet med att presentera första frågan och därefter följer automatiskt de övriga frågorna i listan. Alternativt kan Du som användare klicka på någon av de andra frågorna i listan för att välja en annan startpunkt.

Programmet presenterar en fråga samt ett antal alternativa svar varav ett svar är korrekt.
När Du markerat/ klickat på det svar som Du anser är rätt så presenteras det rätta svaret med förklaringar. I listan nedan markeras frågor som är rätt besvarade med grön bock i vänsterkanten och med röd färg vid felaktigt svar. På så sätt kan Du se vad vilka frågor som behöver repeteras. Önskar Du ta bort resultatmarkeringarna så är det bara att klicka på raden längst ner ”Nollställ resultat”.

1Attesträtt
2Styrelseprotokoll
3Fördelning av kostnader efter brand
4Skada på lägenhet
5Skada på ytterdörr
6Vattenskada bristande tätskikt
7Kallelse av suppleant
8Vattenskada
9Protokoll från stämman
10Vattenskada från element
11Installation av fläkt
12Avgift gårdsstädning
13Val av entreprenör
14Ombud på stämman
15Avgift till föreningen
16Likhetsprincipens tillämpning
17Medlemskap dödsbo
18Medlemskap underårig
19Beslut om medlemskap
20Ansökan om medlemskap
21Begäran om kopia på medlemsförteckning
22Landstinget söker medlemskap
23Medlem köper ytterligare en lägenhet
24Juridisk person ansöker om medlemskap
25Påminnelse eller ej om årsavgift
26Föreningens ansvar för öppen spis
27Fel i köpekontrakt
28Kortare byte av lägenhet
29Delegation av beslut om medlemsansökan
30Medlemsansökan från person som är känd för att vara störande
31Föreningskrav avseende bostadsrättstillägg i hemförsäkringen
32Rätten till kompensation vid renovering i fastigheten.
33Ansökan om medlemskap från våldsbenägen person
34Ny ägare genom exekutiv auktion
35Rökande granne
36Konsultverksamhet i lägenheten
37Tappat nyckeln
38Uthyrning i andra hand.
39Nya ordningsregler
40Styrelsen säljer lägenhet
Antal frågor: 40Nollställ resultat