Test

1Hur många och vilka har automatiskt attesträtt i ”din styrelse”?
2Föreningsstämmans protokoll är klart. Ordföranden och justeringsmännen har olika åsikter om vad som beslutats och därmed skrivningen. Hur skall frågan hanteras?
3Din granne Anders Arg ringer upp sent på kvällen och idiotförklarar styrelsen och dig i synnerhet.
Antal fragor: 3Nollställ resultat