Vem är ansvarig för trasig golvvärme i badrummet. HD lämnar prövningstillstånd

Mål nr. T 2948-19

Golvvärmen som installerats av den tidigare ägaren slutade att fungera. Den nya medlemmen krävde att föreningen skulle reparera och betala. Styrelsen vägrade med hänvisning till stadgarna som innehöll den vanliga skrivningen att det inre i lägenheten vad gäller golv, väggar och tak är innehavarens ansvar.  Medlemmen å sin sida hävdade att värmekonstruktionen låg under golvet och därför inget som skall anses höra till det inre underhållet. Tingsrätten delade denna uppfattning och ålade föreningen att stå för kostnaderna. Målet togs vidare av föreningen till Hovrätten, men även där blev utgången den samma. Föreningen överklagade till Högsta Domstolen som nu lämnat prövningstillstånd.  Den centrala frågan beträffande hur golv skall tolkas visar på att det inte alltid är så lätt att se var gränsen går mellan medlems respektive föreningens ansvar, själva golvet som yta eller hela golvkonstruktionen. Utgången av HD:s avgörande kommer att vara av stor betydelse i så motto  att det finns ett klart behov av vägledning beträffande ansvarsfördelning så att denna blir tydligare.