Bostadsrättsbarometern

HSB har publicerat en intressant och läsvärd undersökning om bostadsrättsföreningars ekonomi i vilken 629 föreningar i Stockholmstrakten ingår, se https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/hsb-i-samhallet/bostadsrattsbarometern-2020/. Urvalet är dock representativt för hela landet. Information lämnas om …

Läs mer

HD har avgjort ett viktigt mål beträffande frågan om bostadsrätten är att anse som felaktig och om köparen i så fall kan göra gällande felen trots att bostadsrätten sålts i ”befintligt skick”, samt i så fall hur en prisreduktion ska beräknas.

Sakfrågorna och utgången i underrätterätterna har utförligt beskrivits i vår nyhetsdel den 13 januari 2019. I korthet innebar det att köparen i huvudsak förlorade i tingsrätten på grund av preskription, …

Läs mer