HD har avgjort ett viktigt mål beträffande frågan om bostadsrätten är att anse som felaktig och om köparen i så fall kan göra gällande felen trots att bostadsrätten sålts i ”befintligt skick”, samt i så fall hur en prisreduktion ska beräknas.

Sakfrågorna och utgången i underrätterätterna har utförligt beskrivits i vår nyhetsdel den 13 januari 2019. I korthet innebar det att köparen i huvudsak förlorade i tingsrätten på grund av preskription, …

Läs mer