Ny lagstiftning ger starkare skydd för köpare av bostadsrätt

I vårt nyhetsbrev den 22 februari skrev vi om regeringens lagrådsremiss som syftar till förstärkt och mer skyddande lagstiftning för köpare av bostadsrätt. Riksdagen har nu röstat igenom och antagit lagförslaget som bland annat innebär:

-att den röstprincip som redan gäller för flertalet föreningar nu blir lag, dvs man kan inte längre kringgå principen om lika rösträtt. Detta stärker inflytandet för medlemmarna.

-att förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. Höga krav ställs på den information som ges till förhandstecknare.
– att kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som
granskar planen skärps
-att bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information, nyckeltal, som skall underlätta bedömningen vad gäller föreningens framtida ekonomi och finansiering av framtida kostnader.