Förslag om register för alla bostadsrätter

Regeringens särskilda utredare Bengt Kjellson föreslår ett statligt register över alla bostadsrätter. Utredningen SOU 2022:39 har nu överlämnats till regeringen. Förslaget innebär att bostadsrättsföreningar även i fortsättningen kommer att föra sina anteckningar över föreningens lägenheter, ta ställning till medlemsansökningar med mera, men den stora skillnaden kommer att bli att föreningen inte kommer behöva ansvara och  sköta registreringen av pantsättning.

Enligt utredningen behövs av en rad olika anledningar ett offentligt register för bostadsrätter. Registret ska enligt förslaget vara statligt och Lantmäteriet ska ansvara för registret. Det ska omfatta landets samtliga bostadsrätter. Andelar i bostadsföreningar och bostadsaktiebolag ska inte ingå i registret. Ett viktigt syfte med registret är att förbättra hanteringen av pantsättning avseende bostadsrätter, och ett annat syfte är att förbättra tillgången till information om bostadsrätter.Registret ska innehålla uppgifter om:

  • bostadsrättslägenheten
  • bostadsrättsföreningen
  • bostadsrättshavaren
  • pantsättning
  • anteckningar

Bostadsrättsregistret ska vara fristående från andra register. Det ska finnas kopplingar till några andra register vad gäller viss grundläggande information som bland annat behövs för att identifiera bostadsrättsföreningen, dess innehav av fastigheter eller tomträtter samt den berörda bostadsrätten. Utredningen föreslår därför bland annat författningsändringar som innebär att lägenhetsregistret ska kunna användas för att förse bostadsrättsregistret med vissa uppgifter.

De grundläggande principerna för behandling av personuppgifter i bostadsrättsregistret ska finnas i en lag, kallad bostadsrättsregisterlagen. Kompletterande bestämmelser ska meddelas av regeringen eller av Lantmäteriet. Utredningen lämnar därför också förslag till en ny bostadsrättsregisterförordning.

De nya bostadsrättsregisterförfattningarna och de föreslagna författningsändringarna bör enligt förslaget kunna träda i kraft den 1 juli 2024.

Källa:Finansdepartementet