Att byta ut även nyrenoverade badrum

Många bostadsrättsägare lägger ner betydande belopp på att renovera sina badrum. Trenden är att göra badrummet extra attraktivt genom att välja exklusiva material tex. vad gäller kakel och porslin. I det läge att man tänker att renovera är det av stor vikt att först höra sig för med styrelsen för att få klart för sig om det är någon stamrenovering inplanerad i närtid. Följande exempel från december 2015 illustrerar problematiken.

En större bostadsrättsförening i Göteborg avsåg att byta stammar och ledningar för vatten samt i samband därmed renovera toaletter och badrum, totalt rörde det det sig om 569 lägenheter. Stammarna hade inte bytts på ca 45 år och flera lägenheter hade drabbats av vattenläckor. Vid föreningsstämma godkändes förslaget med 2/3 majoritet. Flera medlemmar röstade dock emot och motsatte sig renovering då de relativt nyligen renoverat sina badrum.

När frågan kom upp i Hyresnämnden gick nämnden på föreningens linje. Beslutet överklagade till Svea hovrätt. Hovrätten kom dock fram till samma ståndpunkt och fastställde beslutet, dvs. att föreningen kunde renovera även nyrenoverade badrum eftersom de avsedda åtgärderna var att anse som angelägna och rimliga. Målet visar tydligt på att en förening där det av ålderskäl finns ett renoveringsbehov av stammar kan driva igenom och genomföra ett stambyte även om det innebär att vissa medlemmar vid renoveringen kommer att ”förlora” sina många gånger mer påkostade badrum för att istället få nöja sig med mer standardiserat utförande.