Balkong beviljas trots mindre ljusinsläpp

En bostadsförening i Stockholm beslutade om byggnation av balkonger En medlem överklagade beslutet då resultatet innebar att medlemmen skulle få in mycket mindre dagsljus i lägenheten. Hyresnämnden avslog överklagandet och medlemmen tog då ärendet till hovrätten som fastställde det tidigare beslutet.
Vid stämman röstade tre nej av 15 röstande. I hyresnämnden gjorde den överklagande medlemmen gällande att en balkongbyggnation skulle få som konsekvens att sovrummet skulle få avsevärt mindre ljus.

Den aktuella lägenheten hade tre fönster och att de godkända balkongerna var relativt små. Fastigheten var äldre och därmed högt i tak mellan de olika planen. Den överklagande medlemmen erbjöds själv att bygga balkong.

Nämnden fann i sitt beslut att förändringen fick anses vara av liten betydelse och då balkongutbyggnaden inte skäligen kunde tillgodoses på annat sätt godkände nämnden stämmobeslutet.