Blev hyresrätten samboegendom vid ombildning till bostadsrätt?

HD har lämnat prövningstillstånd, mål nr T 2076-21, avseende en tvist om huruvida en lägenhet som ena parten innehade med hyresrätt innan samboförhållandet inleddes utgör samboegendomen då lägenheten ombildats till bostadsrätt under samboförhållandet.

Bostadsrättsinnehavaren är en kvinna som bott under flera år i den hyreslägenhet som senare ombildades till bostadsrätt. Under tiden som lägenheten var hyresrätt flyttande en man in i lägenheten då paret inlett ett samboförhållande. Lägenheten ombildades senare till bostadsrätt som då köptes av kvinnan. Under samboförhållandet betalade mannen löpande ett belopp till sin sambo för att bidra till de gemensamma kostnaderna som hyra, mat, med mera. Några år senare upphörde samboförhållandet. Vid bodelning enligt sambolagen ansågs bostadsrätten vara samboegendom trots att kvinnan innehaft lägenheten redan innan samboförhållandet inleddes. Den juridiska frågeställningen är huruvida en ombildning av en hyresrätt till bostadsrätt skall anses vara ett förvärv som skett för gemensamt bruk enligt sambolagen eller inte. De två lägre instanserna kom båda till samma uppfattning i sina avgöranden nämligen att den aktuella  bostadsrätten inte skall anses vara samboegendom och därför inte heller ingå i bodelningen. Sambolagen och övrig lagstiftning ger ingen direkt vägledning i denna fråga varför HD nu bestämt att ta upp och avgör saken.

Källa:Domstolsverket