Bostadsrättsbarometern

HSB har publicerat en intressant och läsvärd undersökning om bostadsrättsföreningars ekonomi i vilken 629 föreningar i Stockholmstrakten ingår, se https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/hsb-i-samhallet/bostadsrattsbarometern-2020/.

Urvalet är dock representativt för hela landet. Information lämnas om nivån för den genomsnittliga medlemsavgiften 696 kr/kvm, om driftskostnader, amorteringar, sparande, räntekänslighet mm. Siffrorna är intressanta som jämförelse med den egna föreningens ekonomi. Beträffande sparandet så framgår att 30% av föreningarna sparar för lite, dvs. mindre är 200 /kvm vilket är för lågt för att täcka upp för framtida underhåll. Effekten blir vid sådant förhållande att framtida medlemmar kommer att få betala en högre avgift. Som schablonmässigt nyckeltal för investerings-och underhållsplan tillämpas vanligen 200-300/kvm. Självklart har varje fastighet sina speciella förutsättningar och behov vad gäller underhåll mm.

Vad gäller räntekänslighet så framkommer att om räntan ökar med 1% så måste den genomsnittliga föreningen i Stockholm höja sina avgifter med 8%  för att behålla sitt sparande.