Friskrivningsklausul hjälper inte mot allvarliga dolda fel

Köparna förvärvade en bostadsrätt som såldes med friskrivningsklausulen i ”befintligt skick.”

Kort efter tillträdet kände de en tydlig avloppslukt i badrummet. Besiktningen visade på att allvarliga fel gjorts vid installationen, bland annat att golvbrunnen gjutits felaktigt, att vattenlåset inte slöt tätt mot avloppsröret, att golvet fått för stort fall mot golvbrunnen samt att felaktigt tätskikt använts för golv och väggar. Köparna hävdade att utföranden stred mot bransch-och byggregler och stämde säljaren och krävde prisavdrag med 160 000 kr motsvarande kostnaden för att åtgärda felaktigheterna och göra om badrummet.

Säljaren bestred då hon ansåg att de påstådda felen inte kunde antas ha inverkat på köpet och att bostadsrätten var i väsentligt sämre skick än vad köparna haft fog att förutsätta.

Tingsrätten ansåg att badrummet haft de brister som köparna påstått. Objektet hade visserligen sålts i befintligt skick men en lägenhet kan i vissa fall ändå anses felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog har kunnat förutsätta. Att ett badrum avviker från ett fackmässigt utförande är i sig inte tillräckligt för att neutralisera en friskrivningsklausul, men köparna har också visat på att felet på golvbrunnen gjorde att hela badrummet måste göras om. Avloppslukten är också en betydande olägenhet som en köpare av en nyproducerad lägenhet inte ska behöva räkna med.

Även om lägenheten sålts i befintligt skick så var felaktigheterna sammantaget så pass allvarliga att köparen hade rätt till det yrkade prisavdraget.

 

Lämna ett svar