Hantverkarformulär i ny version.

Vid beställning av arbete mellan bostadsrättshavare och hantverkare så är det inte ovanligt att uppdraget avtalas muntligt. Parterna tycker ofta inledningsvis att man är rörande överens och att uppdraget är tydligt och klart utan möjlighet till missförstånd. Dessvärre så uppstår ofta sedan problem på vägen i form av diverse byggnadstekniska överraskningar samt önskemål om korrigeringar eller tilläggsarbeten. Har man då inte något reglerande skriftligt avtal är risken stor att det hela slutar med missämja och rättslig tvist. Vanliga problem är först och främst prisfrågan, men även omfattning, material och hur lång tid arbetet normalt skall ta.

För att försöka förebygga sådana situationer har Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier gemensamt tagit fram ett modellavtal, Hantverksformuläret nu i ny version 2014. Avtalsmallen är tänkt att hjälpa både konsumenter och hantverkare till ett bra avtal som gör uppdraget och villkoren för arbetet tydliga för parterna.
Hantverkarformuläret 2014 är som sagt en uppdaterad och förbättrad version av en avtalsmall från 2009. Nyheter är nu bland annat:

• Anpassat för ROT-avdrag, genom ifyllnad direkt i avtalet att ROT-avdrag ska gälla,
• Ny tydligare layout med utökad möjlighet att fylla i uppgifter direkt i formuläret,
• Fler möjligheter att avtala om pris och övriga ersättningskrav,
• Separat avtal för tilläggstjänster (ändringar och tilläggsarbeten),
• Anpassat för att fungera i surfplattor och i mobiltelefoner.

______________________________

Andra liknande dokument som kan vara till nytta är:

-ABS 09 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader) modell för entreprenadkontrakt

-Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09

Dokumenten ovan går att hitta och ladda ner från www.omboende.se eller Konsumentverket, www.konsumentverket.se