HD prövar fråga om vattenläcka från taket.

Föreningen är ansvarig för läcka från yttertaket. Normalt täcks sådan skada inte av försäkringsbolagen eftersom det anses att sådan skada uppkommer endast av den anledningen att underhållet varit eftersatt. I det aktuella målet har medlemmen förlorat både i tingsrätten som i hovrätten. Bostadsrättsinnehavaren har begärt ersättning för arbeten i lägenheten som varit nödvändiga på grund av vattenläcka från yttertaket. HD skall nu avgöra vem som skall stå för kostnaderna att återställa innertaket efter fuktskada som beror på skador i yttertaket. (HD:s mål T 175-19).