Lagrådsremiss för att stärka köpare och ägare av brf.

Som vi skrivit om i Nyheter den 8 november 2021 så avser regeringen att stärka det juridiska skyddet för köpare och ägare av bostadsrätt. För att föra saken framåt har nu regeringen skickat förslaget på remiss till Lagrådet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll är:

Regeringen föreslår att det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt ska stärkas. I dag har tryggheten för den som vill köpa en nyproducerad bostadsrätt flera brister. Detsamma gäller tryggheten för de som är medlemmar i en bostadsrättsförening. Förslagen syftar till att komma till rätta med dessa problem. Huvudpunkterna är:
– En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet.
– Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, ska inte få omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader.
– Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.
– Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som
granskar planen ska skärpas.
– En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
– En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna och i övrigt den 1 januari 2023. För mer detaljerad information så finns remissen att läsas på: https://www.regeringen.se/490fb8/contentassets/3d7c3847b7064cdcbe06515f59b9daf6/tryggare-bostadsratt.pdf

Källa:Regeringskansliet