BRF stämd av Stockholms Stad avseende fråga om tomträttsavgäld.

Många föreningar i storstäderna brottas med vad man anser vara för höga tomträttsavgälder. Detta gäller i synnerhet i Stockholm där avgiftshöjningarna blivit allt mer kännbara.

När Stockholm Stad beslutade att den tomträttsavgäld  BRF Bandhagen betalar skall höjas i ett slag med hela 42 procent vägrade styrelsen att gå med på kravet.

Stockholms stad beslutade då att stämma föreningen för att få höjningen avgjord i domstol.

Föreningen motsätter sig inte att fortsatt betala avgäld för nyttjandet av marken utan frågan är vad som är rimlig nivå och vad som är underlaget för beslutet. Staden har hänvisat till att beslutet fattats av kommunfullmäktige, dvs. ett politiskt beslut och att det därför inte föreligger något förhandlingsutrymme.

Då föreningen inte fått närmare information har man valt att inte skriva på för att därigenom få saken prövad i domstol.

Källa: Dagens Nyheter