Ö3977-11

Ö 3977-11                                                          Källa:Domstolsverket

Saken

 

I en s.k.byggmästarbildad bostadsrättsförening har frågan uppkommit med anledning av byggande av ett parkeringshus om anspråk på skadestånd senare kan ställas mot den initiala styrelsen trots att samtliga medlemmar samtyckt till det beslut som fattades avseende ändrat parkeringshus.

HD:s slutsats blev att ett beslut som inom en bostadsrättsförening har fattats med samtycke från alla som var medlemmar i föreningen när beslutet fattades inte kan föranleda skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna, även om det skulle vara ett för föreningen ogynnsamt beslut som fattades.

Läs mer

 

Återvänd