T5202-11vindskontor

T5202-11

RH 2012:84                                            Källa: Domstolsverket

 

Saken

Är avsaknad av förråd som påståtts tillhöra en bostadsrättslägenhet ett sådant fel som berättigar köpare till prisavdrag från köpeskillingen? Hur ska värdet av avsaknaden av ett förråd beräknas? Överviktsprincipens tillämpning i fråga om rättegångskostnader.

Läs mer

Återvänd