T 65-91

NJA 1991 s. 574                               Källa:Domstolsverket

Fråga i mål om avhysning om en bostadsrättshavare i ett flerfamiljshus genom att så gott som dagligen öva pianospel i bostaden åsidosatt vad hon haft att iaktta för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.

(Jfr 1960 s 670)

A.L. disponerar en lägenhet om tre rum och kök i en HSB:s Bostadsrättsförening Ekhammar i Upplands Bro tillhörig fastighet i Kungsängen. Lägenheten ligger på andra våningsplanet i ett trevåningshus. I lägenheten under bor lärarinnan K.B. och hennes femtonårige son. A-C.B. med make och ett femårigt barn bor i lägenheten ovanför A.L:s. A.L. övar sedan några år regelbundet pianospel i sin lägenhet.

Läs mer

Återvänd