T 396-93

RH 1994:28                                        Källa:Domstolsverket

Bostadsrättshavare har utan tillstånd från bostadsrättsföreningen vidtagit en väsentlig ändring i sin lägenhet. Hovrätten har ogillat föreningens talan om skyldighet för bostadsrättshavaren att återställa lägenheten till det skick som förelåg före ombyggnaden.

Makarna A. innehar gemensamt en bostadsrätt i Bostadsrättsföreningen Gyllenstiernans fastighet i Stockholm. Makarna A. ansökte hos föreningens styrelse om tillstånd att bygga om och utöka storleken på sitt badrum. De åtgärder som skulle utföras omfattade bl.a. installation av badkar med cirkulationspump samt håltagning i bärande vägg. För den sistnämnda åtgärden krävdes även byggnadslov. Ombyggnationen av lägenheten är numera färdigställd.

Läs mer

Återvänd