T 731-95

RH 1995:116                                       Källa:Domstolsverket

Fråga i mål om förverkande av nyttjanderätt på grund av bostadsrättshavares betalningsförsummelser huruvida dessa skall anses vara av ringa betydelse. Frågan har besvarats nekande, och orsaken till bostadsrättshavarens bristande betalningsförmåga och risken för ekonomisk förlust för denne vid blivande försäljning av bostadsrätten har därvid inte ansetts böra inverka.

M.L. innehade med bostadsrätt en bostadslägenhet i Västerås. Efter stämning på M.L. anförde bostadsrättsföreningen vid Västerås tingsrätt, att han inte hade betalat årsavgift för september och oktober månader 1994, sammanlagt 4 712 kr, och att hans nyttjanderätt därför var förverkad samt yrkade bl.a. att han skulle förpliktas flytta.

Läs mer

Återvänd