Ö 3357-95

NJA 1996 s. 679                                 Källa:Domstolsverket

Talan mot en bostadsrättsförening beträffande ett beslut i en sådan fråga som avses i 9 kap 16 § 1 st. 2 bostadsrättslagen (1991:614) har ansetts kunna väckas enligt 7 kap 17 § 3 st 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar senare än tre månader från dagen för beslutet.

H.W. är medlem i HSB:s bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka (föreningen) och innehar en lägenhet med bostadsrätt i föreningens fastighet med adress Fasanvägen 31 i Nacka. Lägenheten är belägen på översta våningen och är försedd med balkong. På föreningsstämma d 10 nov 1992 beslutade föreningen att genomföra en balkongrenovering, vilket antecknades i 6 § i stämmoprotokollet. Vid stämman deltog enligt röstlängden 47 medlemmar. Av dessa röstade 26 för renovering av balkongerna inklusive byte av räcken samt uppsättning av tak på de översta våningarna. H.W. deltog inte på stämman.

Läs mer

Återvänd