Attesträtt

Hur många har automatiskt attesträtt i ”Din styrelse”?