Styrelseprotokoll

Din granne och medlem i föreningen, herr Arg ringer upp sent på kvällen och idiotförklarar styrelsen och dig som ordföranden i synnerhet. Han är missnöjd med valet av nya tvättmaskiner eftersom de inte är av det märke som han är försäljningschef för. Arg anser att styrelsen helt uppenbart saknar kompetens i frågan och vill ha kopia på protokollet från styrelsemötet då beslutet togs. Vad är styrelsens skyldighet?