Fördelning av kostnader efter brand

Per Bug låter datorn stå på när han går till gymmet för ett stärkande träningspass. Datorn som har några år på nacken blir överhettad och börjar brinna. Pers plus ytterligare fyra lägenheter blir helt utbrända. Föreningen som har det primära reparationsansvaret går in och med stöd av fastighetsförsäkringen renoverar de skadade lägenheterna.
Per som är” bohemisk” har under de senaste 15 åren inte visat något större intresse för lägenheten, som därför har varit i stort renoveringsbehov. Per är nu när allt kommer omkring trots allt mycket nöjd med att utan någon egen kostnad fått lägenheten helt nyrenoverad.

När föreningen skall reglera med försäkringsbolaget förändras situationen. Försäkringsbolaget gör åldersavdrag avseende Pers lägenhet som varit omodern och dåligt underhållen.
Föreningen tycker att det är stötande i förhållande till övriga medlemmar att föreningen skall stå för hela kostnaden och att det strider mot likhetsprincipen.
Styrelsen menar att Per inte skall komma i bättre situation än innan branden och kräver därför att Per skall ersätta föreningen för den del som inte ersatts genom fastighetsförsäkringen och åldersavdraget. Pers hemförsäkring nekar att betala eftersom de anser att skadan i sin helhet skall bäras av föreningen. Är föreningens krav mot Per korrekt?