Skada på lägenhet

På gården utanför Anna Bloms vardagsrum finns ett stort äppelträd. När fru Blom kommer hem efter söndagspromenaden så är det stora fönstret i vardagsrummet krossat och flera äpplen ligger på golvet tillsammans med mängder av splitter.
Då föreningen har många barnfamiljer har man nyligen runt äppelträdet på gården anlagt en uppskattad och flitigt använd lekplats. Det inträffade har helt säkert koppling till barnens aktiviteter. Blom vänder dig förtvivlat till styrelsen för att få hjälp.
Vad gäller, dvs. vem skall laga rutan samt stå för kostnaden?