Beslut om medlemskap

Eva är lycklig vinnare i budgivningen om en bostadsrätt och begär medlemskap i föreningen Brf. Svalan. Eva har ingen bostad så hon är i stort behov av att snarast få svar på sin ansökan om medlemskap.Ordföranden Hans Slö tycker inte om Eva och hon får därför inget svar. Vilka formella möjligheter står till buds för Eva för att få fram ett beslut i närtid?