Medlemskap underårig

Föreningens stadgar anger 70 år som högsta gräns när förvärvare ansöker om medlemskap. Tore 15 år, som genom sin farbror som är god man och förvaltare av Tores förmögenhet på 530 miljoner kronor, önskar köpa en lägenhet i föreningen för att bo där med sin blivande sambo Lisa 18 år. Styrelsen ställer sig avvisande. Vad gäller?