Medlemskap dödsbo

Tre år har gått och ett dödsbo har inte skiftats och således ingen av dödsbodelägarna blivit medlem.
Ordföranden skriver brev och uppmanar dödsboet helt i enlighet med lagtexten i BRL att senast om 6 månader från uppmaningen visa att bostadsrätten övergått till någon som inte kan vägras medlemskap i föreningen. Dödsboet som har svårt att komma överens invänder att de behöver mer tid och att det står i stadgarna att man har ett år på sig från uppmaningen att överföra ägandet. Vem har rätt?