Likhetsprincipens tillämpning

En medlem Hans Stolt stämmer ordföranden för förtal beroende på att ordföranden i ett protokoll från årsstämman nämnt att Stolt erhållit en rättelseanmaning. I tingsrätten träffas förlikning vilket innebär att vardera part står för sin kostnad. Vid en ny stämma föreslås att föreningen ska täcka upp ordförandens kostnader i målet, 4000 kr. Vad är tillåtet?