Avgift till föreningen

Du renoverar ditt badrum och har fått godkännande från föreningen att byta rör och stammar. För att täcka upp en del av kostnaden för besiktning och övervakning för denna typ av arbete har stämman beslutat om en besiktningsavgift på 2800 kr vid varje renoveringsprojekt. Du tycker att din firma är kompetent att göra arbetet och att det inte behövs några ”inspektörer” som bara kostar pengar. Föreningen kräver dig på den beslutade avgiften. Vad gäller?