Ombud på stämman

Relationen med din nya kärlek känns stabil och ni flyttar ihop som sambos i din för fyra månader sedan nyköpta bostadsrätt. Du hade sett fram mot föreningens årsmöte,men då en kollega blivit sjuk just denna dag tvingas Du i hans ställe resa till Helsingfors under tre dagar. Din sambo lovar dock att ställa upp i ditt ställe. Väl på stämman nekas din sambo av ordföranden att närvara och hon går förtvivlad hem. Var det rätt eller fel av ordföranden?