Fortsatt bruk av matavfallskvarnar förbjuds

Nytt EU-direktiv gör att det från den 1 januari 2024 inte längre är tillåtet att använda avfallskvarn som går direkt till avloppet som ett sätt att sortera matavfall. Det är fastighetsägaren som installerat avfallskvarn som  är ansvarig att ordna annan lösning för insamling av matavfall. Har du själv installerat så faller ansvaret på dig själv att inte använda kvarnen. Sedan januari 2023 är det obligatoriskt att sortera matavfall. För de som har sopnedkast och sopsug går det dock att söka om viss dispens.