Nya regler för avskrivningar på gång.

Många föreningar har kunnat laborera lite fritt med sina avskrivningar på  fastigheten. 2014 förbjöds så kallade progressiva avskrivningar något som var vanligt att nyttja vid nybyggnation. Tanken var att kunna göra det hela med attraktivt och hålla ner årsavgifterna initialt genom att ha låga avskrivningar i början för att  sedan efter hand i framtiden stegvis höja dem.

Efter 2014 har bostadsrättsföreningar haft att välja på två metoder för avskrivning. Den vanligaste är det förenklade regelverket K2  som flertalet föreningar tillämpar i vilket fastigheten betraktas som en enhet och därför skrivs av med lika stort belopp varje år. Fastighetens olika delar främst då fasad, fönster, tak, hiss,  trappor mm hanteras då som att de samtliga har lika lång livslängd.

Den andra metoden återfinns i regelverket  K3 vilket innebär tillämpning av så kallad komponentavskrivning, dvs. fastigheten anges bestå av olika delar med olika livslängd. På så sätt får varje ingående del en egen bestämd livslängd som avskrivningen baserar sig på. Något som naturligtvis bättre speglar den faktiska verkligheten men kommer att innebära att avskrivningskostnaden inte kommer att kunna hållas lika lågt som tidigare.

Vad som nu är på gång är att Bokföringsnämnden föreslår att komponentavskrivning blir obligatorisk för landets bostadsrättsföreningar. Förslaget har varit ute på remiss och beslut är att vänta innan årets slut.

Källa: Bokföringsnämnden