Samboförhållande upphör rent rättsligt först vid flytt

I olika boenderättsliga sammanhang dyker frågan upp huruvida samboförhållande föreligger eller inte. Bedömningen kan ha betydelse för hur en brf-förening skall agera i olika situationer.

I det aktuella fallet hade paret upphört att ha en kärleksrelation men bodde kvar båda i sin lägenhet. De hade skilda sovrum och inlett nya förhållanden. Således var de i vardagligt språk och uppfattades inte längre som ett sambopar. Frågan kom att gälla huruvida fristen för bodelningskrav gått ut eller inte.

Tingsrätten konstaterade att enligt 2 § sambolagen så upphör ett samboförhållande om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider. Mot bakgrund av att  de flyttat isär först långt efter att de upphört att ha en relation så skall samboförhållandet rent rättsligt ändå anses ha bestått och fortgått fram till tidpunkten då de faktiskt flyttat isär. Efter överklagande fastställde Hovrätten tingsrättens domslut.

Källa: Domstolsverket