Nya hårdare regler för hur ekonomin skall redovisas i bostadsrättsföreningar.

Den 30 oktober skrev vi om att eventuella nya förändringar beträffande avskrivningsregler var på gång och att Bokföringsnämnden skulle lämna besked inför årsskiftet. Tanken var att  så kallad komponentavskrivning, se tidigare artikel, skulle bli obligatorisk. Nu blev det inget sådant beslut från Bokföringsnämnden, men möjligen kan ett sådant beslut bli aktuellt under 2024. Däremot beslöts en rad andra saker som syftar dels till ökad transparens dels för att underlätta för boende och intressenter i allmänhet att förstå och kunna jämföra föreningars ekonomi och ekonomiska status. I huvudsak är de nya införda reglerna krav på att olika uppgifter och nyckeltal måste finnas med i föreningarnas årsredovisning. Dessa nya krav är i korthet som följer nedan i punktform. För närmare information om hur beräkning skall gå till så hänvisas till Bokföringsnämndens hemsida.

Det skall framgå om föreningen är äkta eller oäkta. Vidare bör anges om föreningen är ägare till marken eller om det är tomträtt och i så fall vilka villkor som avtalats. Om samfälligheter finns. Uppgift om gällande underhållsplan.

Nyckeltal som skall redovisas.

  1. Föreningens skuldsättningen per kvadratmeter.
  2. Skuldsättningen per kvadratmeter upplåten bostadsrättsyta.
  3. BRFs räntekänslighet
  4. Föreningens sparande per kvadratmeter.
  5. Energikostnad per kvadratmeter.
  6. Årsavgift per kvadratmeter.
  7.  Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter.