Läckage från duschblandare, vattenskada eller vattenledningsskada.

En medlems duschblandare sprang läck och betydande vattenskador uppstod. Skadorna blev så pass omfattande att badrummet fick rivas och byggas upp på nytt. Tvist uppstod mellan medlemmen och föreningen beträffande det ekonomiska ansvaret för att åtgärda skadorna. Föreningen hävdade att denna typ av skada omfattas av medlems ansvar att svara för lägenhetens inre skick. Föreningen genom sitt försäkringsbolag ordnade och tog ansvar för att torka ur och åtgärda de delar som låg under ytskiktet, men vägrade att ta ansvar för resten av återställandet. Medlemmens försäkringsbolag vägrade dock att ta resten av återställandet, en kostnad kring 350 000 kr, med hänvisning till att skadan var att betrakta som en vattenledningsskada och därmed enligt gällande lag föreningens ansvar. Detta med anledning av att begreppet vattenledning även anses  omfatta anordningar för att tappa ut vatten. Medlemmen tog ärendet för bedömning till Bostadsrättsnämnden.

Nämnden konstaterade att saken rörde en vattenledning samt att det  som skett var en oberäknad uttömning från en anordning som fanns för avtappning av vatten (duschblandaren). Nämndens bedömning blev att skadan var en vattenledningsskada i lagens bemärkelse och att ansvaret och kostnaden därför för återställandet i sin helhet föll på föreningen, dvs. även för ytskiktet som annars vid vanlig vattenskada är lägenhetsinnehavarens ansvar.

Källa: Bostadsrätterna