Hur fördela elprisstödet när föreningen har gemensamt elavtal

De föreningar som var registrerade som elanvändare den 17 november 2022 med gemensamt elavtal kommer att få så kallat elprisstöd, men det är fortfarande inte klart när stödet  kommer att betalas ut. Elprisstödet avser perioden oktober 2021 till och med november 2022 och gäller för elanvändare i elområde 3 och 4.

Betalningen kommer inte ske till de enskilda användarna  även om medlemmarna i slutändan de facto har betalat sin elkonsumtion. När prisstödet faktiskt utbetalas är det upp till föreningens styrelse att bestämma vad som skall göras med pengarna. Sannolikt kommer flera medlemmar vilja ta del av stödet för att kompensera för de högre elkostnader de drabbats av, men det är som sagt upp till styrelsen att besluta om hur stödet skall hanteras rent ekonomiskt och administrativt dvs. behållas av föreningen som en intäkt att likställa med andra intäkter, eller se till, vilket kan vara administrativt betungande, att de boende på ett eller annat sätt får ta del av stödet.