Val av entreprenör

På föreningens hemsida finns angivet en rad olika entreprenörer som föreningen har godkänt och rekommenderar medlemmarna när de reparerar. Du behöver byta ut en del gamla elledningar i lägenheten och har därför kontaktat och lovat en f.d. klasskamrat att få uppdraget. Styrelseordföranden ringer på när hon ser att arbetet är på gång och frågar vad som skall hända. Du informerar då att din vän Jocke fixar elen. Styrelseordföranden blir upprörd och hänvisar till att han inte är med på föreningens lista och därför inte får utföra arbetet i föreningens fastighet. Har hon rätt?