Avgift gårdsstädning

På årsstämman i april beslutade föreningen att gården ska målas och städas bl.a så att massa bråte kommer bort. Då ekonomin är ansträngd beslutas att samtliga medlemmar ska hjälpa till. Du menar att det aktuella arbetet inget är för amatörer och röstar mot förslaget för att senare vägra att delta i det gemensamma arbetet. För att statuera exempel avseende ”smitare” när en beslutad gemensam insats behövs, lägger styrelsen på 400 kr till månadsavin. Beloppet är tänkt som ”ersättning” till föreningen för utebliven arbetsinsats. Om Du inte betalar hotar föreningen med inkasso! Vad gäller, dvs. är Du skyldig att betala?