Installation av fläkt

Du har varit på semester i Thailand och lärt dig uppskatta deras kök. Grannarna är inte lika förtjusta och klagar på matos från ditt kök. För att lösa konflikten begär Du hos styrelsen att få installera en köksfläkt som ansluts till ventilationskanalen i köket. Styrelsen beslutar att neka tillstånd men meddelar att det går bra att sätta in en kolfilterfläkt. Har styrelsen verkligen rätt att neka dig att installera en köksfläkt?