Vattenskada från element

Röret som ansluter till ett värmeelement i advokat Hårds sovrum på två trappor går sönder och börjar läcka. Skadorna blir omfattande och hela hans parkettgolv i sovrummet måste bytas ut. Skadan har inträffat inne i hans lägenhet och styrelsen anser därför att det är advokat Hård som måste stå för reparationen. Hård framstår som mycket självsäker då han inte så förvånande gör gällande en motsatt uppfattning vad gäller själva ansvarsfrågan. I stadgarna finns ingen särskild reglering beträffande ansvar för radiatorer eller anslutande rör, mer än att det är bostadsrättshavarens skyldighet att underhålla värmeelementen genom målning. Vem har rätt?